Pierwsza pomoc w podstawówkach

Już od 1 września, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej, w szkołach podstawowych będą prowadzone zajęcia z pierwszej pomocy.
MEN poinformował, że w ramach jednego z kierunków polityki oświatowej państwa,  chce wzmocnić edukację zdrowotną w szkołach. W związku z tym od nowego roku szkolnego 2024/2025 wiedza ta ma być przekazywana w trakcie zajęć z wychowawcą. Jak dotąd dzieci poznawały tylko podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, teraz będą te informacje pogłębiać. Celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy ale również wyrobienie szybkości reakcji i wysoka jakość jej udzielania. Ministerstwo Edukacji planuje opracowanie i wdrożenie szeregu działań wspierających środowisko szkolne w promocji postaw na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Minister Edukacji ma również skierować list do kuratorów oświaty aby w swoich regionach wspierali pozytywny odbiór działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w szkołach oraz programu “Ratujemy i Uczymy Ratować”.