Petycja przeciwko zakazowi wyprzedzania: już prawie 10 000 podpisów

Środowisko przewoźników i kierowców zawodowych protestuje przeciwko powszechnemu zakazowi wyprzedzania dla samochodów ciężarowych na wszystkich drogach ekspresowych i autostradach, które mają nie więcej niż dwa pasy ruchu w jedną stronę.  Transportowcy określają przepisy, które mają wejść w życie już za miesiąc, jako absurdalne i nieżyciowe.

Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera, jedna z najstarszych krajowych organizacji branżowych, zbiera podpisy pod petycją sprzeciwiającą się wprowadzeniu nowych przepisów. Petycja zostanie ostatecznie przekazana Kancelarii Premiera oraz Ministerstwu Infrastruktury. Stowarzyszenie wskazuje na elementarne  błędy w sformułowaniu przepisu, w szczególności na nieprecyzyjne określenie prędkości znacznie mniejszej od dopuszczalnej, gdy wyprzedzanie będzie dozwolone. Protestujący podkreślają znaczenie odpowiedzialnej postawy zarówno kierowców ciężarówek, jak i samochodów osobowych. Proponują, aby wzorem innych krajów wprowadzić całkowity zakaz wyprzedzania się pojazdów ciężarowych w określonych przedziałach czasowych, np. w godzinach szczytu lub w sąsiedztwie większych miast.  Środowisko kierowców podkreśla konieczność starannego opracowania przepisów wskazując, że wysokie kary powodują znaczne ryzyko utraty uprawnień do wykonywania zawodu.