26 kwietnia w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce i przyszłości transportu drogowego w Polsce w świetle nowych przepisów unijnych. Konferencja odbyła się po raz drugi w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

W konferencji zatytułowanej „Perspektywy transportu drogowego w Polsce”, udział wzięli m.in. dr inż. prof. Janusz Łacny - prezydent Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, wojewódzcy Inspektorzy Transportu Drogowego z całego kraju, Patric Philip - szef IRU Training, członkowie stowarzyszeń i związków związanych z branżą transportową, przedstawiciele środowisk naukowych, którzy wystąpili z wykładami dotyczącymi aktualnych spraw nurtujących oraz wielu uczestników zainteresowanych tematem.


Zanim głos zabrali prelegenci, uczestników konferencji powitał wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski. Ciepłe słowa skierował w kierunku Inspekcji Transportu Drogowego.


- Inspekcja jest takim złem koniecznym na drodze dla przewoźników, ale jednocześnie wielkim dobrem, które uregulowało rynek transportowy w Polsce. Ci, którzy chcą być uczciwi, dzięki wam, mogą legalnie pracować, ale ci nieuczciwi muszą się was bać - mówił wojewoda.


Zwrócił się także do uczestników konferencji.


- Wasze środowisko ma prawo domagać się, aby ich głos został wysłuchany. Spotkania przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym z administracją rządową i samorządową odpowiedzialną za nadzór nad jego funkcjonowaniem są bardzo potrzebne za względu na nowe przepisy unijne, które wchodzą w życie w grudniu 2011 r.


O nieuniknionych zmianach w branży transportowej, związanych z wejściem w życie przepisów unijnych, mówił dr inż. Prof. Janusz Łacny - prezydent Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego w Genewie.


- Nie da się w dzisiejszej gospodarce niczym zastąpić transportu. Transport jest jednym z najistotniejszych czynników rozwoju gospodarczego. Tworzenie coraz sprawniejszego systemu transportowego oraz zapewnienie mu możliwości stałego rozwoju i doskonalenia jego form i zasad funkcjonowania jest stymulatorem rozwoju społecznego i ekonomicznego - mówił Janusz Łacny. - Szansą na znaczące zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w Polsce jest poprawa stanu infrastruktury drogowej naszego kraju. Maksymalne rozdzielenie ruchu pojazdów drogowych i ruchu pieszych poprzez budowę autostrad i dwujezdniowych dróg ekspresowych oraz jak najszybsze wprowadzenie ruchu tranzytowego poza aglomeracje miejskie poprzez budowę obwodnic musi przynieść w Polsce rezultaty podobne, jak w krajach o wysokiej jakości sieci drogowej.


O działaniach Akademii IRU (International Transport Union) nad ujednoliceniem poziomu i standardów szkoleń kierowców i menadżerów transportu mówił szef tej instytucji Patrick Philip, której siedziba znajduje się w Genewie.


- Kompetencje zawodowe kierowców mają bardzo ważny wpływ na branżę transportową - mówił Philip. - Modeli szkolenia kierowców jest tak wiele jak członków Unii Europejskiej. Nie ma jednego terminu ukończenia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego. W części państw stanie się to w 2012, w innych w 2016 roku. Dodatkowo, w niektórych krajach fakt ukończenia szkolenia wpisuje się w prawie jazdy, a w innych, w karcie kwalifikacji.


Zaznaczył przy tym, że szkolenie kierowców jest bardzo istotne.


- Wzmocnienie kompetencji kierowcy jest bezwzględnie ważne. Kierowcy na drogach są ambasadorami, reprezentują wizerunek branży i dlatego silny nacisk powinien być położony na ich kompetencje. - mówił Philip.


Po wykładach i rozmowach w kuluarach, odbyła się dyskusja, podczas której swoje stanowisko na temat przyszłości transportu drogowego zaprezentowali przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń branżowych.


Mikołaj Radomski

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0