• parkowanie prostopadłe

Perpendicular parking is one of the maneuvers which you will have to perform in the city traffic during the examination- Parkowanie prostopadłe jest jednym z manewrów, które będziesz musiał wykonać w ruchu ulicznym podczas egzaminu.

Perform the perpendicular parking between the black and green vehicles on the right- Wykonaj parkowanie prostopadłe pomiędzy czarnym i zielonym pojazdem po prawej stronie.

When you want to perform the perpendicular parking you need to approach the place very slowly not to scratch other vehicles or crash the kerb- Gdy chcesz wykonać manewr parkowania prostopadłego, zbliżaj się do miejsca powoli aby nie zarysować innych pojazdów lub nie uderzyć w krawężnik.

Dodaj komentarz