• parkowanie równoległe

For many drivers parallel parking is the most difficult one. But don’t worry. I will show you how to perform it- Dla wielu kierowców parkowanie równoległe jest najtrudniejsze. Ale proszę się nie obawiać. Pokażę jak je wykonać.

We will practise parallel parking many times, until you learn it/ master it- Będziemy ćwiczyć parkowanie równoległe wielokrotnie, aż się nauczysz/ opanujesz je.

Don’t reverse so fast during the parallel parking maneuvre, you may damage the car behind you or hit the kerb- Nie cofaj tak szybko podczas manewru parkowania równoległego, możesz uszkodzić samochód za tobą lub uderzyć w krawężnik.

Dodaj komentarz