Ostrożnie z tankowaniem na zapas – można dostać mandat

Aby tankować na przysłowiową czarną godzinę lub z chęcią wykorzystania okresowo niższych cen, trzeba to robić z głową i zgodnie z przepisami. Dozwoloną ilość paliwa należy tankować do odpowiednich zbiorników.

Do tankowania należy wykorzystywać wyłącznie odpowiednio szczelne zbiorniki przeznaczone do przechowywania i przewożenia paliwa, posiadające certyfikat UN. Aby uzyskać certyfikację, producent kanistrów musi poddać je szeregowi testów, które sprawdzają materiały wykorzystane do wykonania zbiorników oraz ich odporność na uszkodzenia mechaniczne. Pracownik stacji, który widzi, że paliwo jest nalewane do nieodpowiedniego zbiornika ma prawo nakazać przerwanie tankowania lub nawet wezwać policję albo straż miejską. Mandat za tankowanie niezgodne z przepisami może wynieść nawet 3 tysiące złotych. Mandat wymierzany jest na podstawie ustawy o przewożeniu materiałów niebezpiecznych. Przepisy określają również maksymalną ilość paliwa, którą można nalać do kanistra- to 60 litrów. Warto też pamiętać, że przepisy definiują ile paliwa możemy przechowywać. W zależności od miejsca, np. w garażach wolnostojących o powierzchni do 100m2  jest to maksymalnie 200 litrów, a w garażach przydomowych 60 litrów.