OSK pomogło kandydatom na przedstawicieli handlowych

Dobiegł końca projekt „Mobilny przedstawiciel handlowy”. Jego realizator – Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik podsumował 10-miesięczne działania. Głównym wyzwaniem projektu było dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy dla 60 osób bezrobotnych z Elbląga i powiatu elbląskiego.

– Wsparciem objęte zostały przede wszystkim kobiety w wieku do 25 lat z terenu powiatu – mówi koordynator projektu Anna Nawotka. – To grupa osób w szczególnie trudnej sytuacji jeśli chodzi o poodejmowanie zatrudnienia, dlatego zaoferowaliśmy każdej osobie pakiet atrakcyjnych zajęć: szkolnie dla przedstawicieli handlowych, kurs na prawo jazdy kat. B oraz zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym. Wszyscy uczęszczali na zajęcia bardzo sumiennie – wiemy, że ogromny wpływ na 99 procentową frekwencję mieli wykładowcy i trenerzy prowadzący zajęcia. To prawdziwi profesjonaliści, co niejednokrotnie podkreślali uczestnicy projektu w ankietach oceniających szkolenia. Ale najważniejsze są końcowe rezultaty, a te udało się uzyskać we wskaźnikach o wiele wyższych niż zakładaliśmy. 100% uczestników ukończyło wszystkie szkolenia w ramach projektu, natomiast prawo jazdy uzyskało prawie 65%. Osoby te są w tej chwili kompleksowo przygotowane do tego, aby podjąć pracę w zawodzie przedstawiciela handlowego, który ciągle utrzymuje się w czołówce najbardziej poszukiwanych przez pracodawców w województwie warmińsko-mazurskim.

– Zaraz po zakończeniu udziału w projekcie zaczęłam pracować jako przedstawiciel handlowy w Elblągu – mówi Pani Iwona z Karczowisk Górnych. – Wiele zawdzięczam spotkaniom z doradcą zawodowym, bo dzięki temu wzmocniła się moja wiara we własne możliwości. A prawo jazdy to dzisiaj standard i dlatego wielu pracodawców go wymaga – dodaje uczestniczka projektu.

– Cały zespół projektowy jest bardzo zadowolony z przebiegu całego przedsięwzięcia. Najwięcej satysfakcji odczuwamy, gdy do naszego ośrodka przychodzą uczestnicy projektu, którzy nie są już bezrobotnymi – zaznacza właściciel OSK, Jerzy Pasik. – Nie wszyscy podjęli pracę w branży handlowej, jednak pomoc jaką otrzymali od psychologa i doradcy zawodowego skłoniła nie jedną osobę do podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia. Jest jeszcze inna wartość dodana naszych działań: zdobycie prawa jazdy okazało się dla wielu młodych osób czymś, co polepszyło ich codzienne życie. Fakt, iż są teraz mobilne nie tylko zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy, ale również pozwala przemieszczać się z różnych zakątków powiatu elbląskiego. Duży procent uczestniczek naszego projektu to młode mamy – cieszą się więc bardzo, że po przerwie związanej z urodzeniem dziecka będą mogły wejść na rynek pracy z nowymi umiejętnościami.

Realizacja projektu „Mobilny przedstawiciel handlowy” możliwa była dzięki podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: www.portel.pl

 

Dodaj komentarz