Organizacje branżowe pytają ministra

  • Organizacje branży OSK zwracają się do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o opinię dotyczącą możliwości prowadzenia zajęć szkoleniowych online.
  • Zapytanie dotyczy treści Ustawy z 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Autorami wniosku o wydanie czytelnej opinii są Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

Wnioskodawcy pytają „czy prawidłowa jest interpretacja, iż prowadzenie szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest wyłączną kompetencją przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej trzech lat?”.

W uzasadnieniu kierujących zapytanie czytamy, że w ustawie nie określono metod i form szkolenia okresowego prowadzonego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

„Brak tych regulacji rodzi wątpliwości odnośnie dozwolonych form prowadzenia szkolenia okresowego przez WORDy”