Zmiana niektórych kryteriów egzaminacyjnych, zasad przerywania egzaminu, złagodzenie przepisów dotyczących rejestratorów - to najważniejsze kwestie, które zostały wprowadzone w opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu w sprawie egzaminowania.

Co nowego znajdziemy w tym akcie prawnym? Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas zestawieniem:


- minimalny zestaw kategorii uprawnień, które musi posiadać egzaminator nadzorujący to A, B i C lub A, B i D. Dotychczas było tylko A, B i C,


- złagodzono wymóg doświadczenia egzaminatora nadzorującego. Zamiast dotychczasowych trzech lat wymagane będą dwa lata doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminów na kategorie B i C lub B i D (dotychczas liczyły się tylko kategorie B i C),


- dopuszczono manualne wyłączenie urządzenia przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówieniu, w celu wyjęcia nośnika danych,


- dopuszczono stosowanie urządzeń rejestrujących, które jedynie sygnalizują aktywność funkcji nagrywania (dotychczas wymagany był podgląd rejestrowanego obrazu),


- dodano zwolnienie z opłaty za egzamin dla osób w przypadku których egzamin nie mógł być przeprowadzony z przyczyn od nich niezależnych, np. awarii systemu teleinformatycznego, warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu, awarii sprzętu rejestrującego,


- uszczegółowiono regulacje dotyczące przerywania egzaminu państwowego, rozróżniając sytuacje, w których egzaminator musi przerwać egzamin (np. awaria urządzenia rejestrującego albo wniosek osoby egzaminowanej), od tych w których może to uczynić (zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego),


- zmodyfikowano przebieg egzaminu weryfikacyjnego („egzaminatorskiego"),


- dodano obowiązek zwolnienia PKK przez WORD po upływie roku od ostatniego nieudanego podejścia do egzaminu,


- przewidziano, że czynności związane z PKK mają być dokonywane w Centralnej Ewidencji Kierowców. W rozporządzeniu nie uwzględniono jeszcze niedawnych doniesień o stanie prac nad CEPiK-iem,


- zmodyfikowano kryteria egzaminacyjne w załączniku nr 2. Dla sprzęgania przyczepy z pojazdem określono dodatkowo, że osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut (dotychczas było jedynie ogólne kryterium - 15 minut), a czas rozprzęgania dla takich osób został wydłużony z 10 do 20 minut. Przy punkcie dotyczącym włączenia świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym (w ramach zadania „ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu") dodano zastrzeżenie: „jeżeli światła nie włączają się automatycznie”. Włączenie świateł, ze wspomnianym wyżej zastrzeżeniem, dodano jako wymaganą przy „upewnianiu się o możliwości jazdy" w ramach jazdy po łukach w kształcie cyfry 8 dla kategorii motocyklowych.


Znowelizowane przepisy mają być stosowane również do spraw rozpoczętych przed ich wejściem w życie. Kwestie uzależnione od CEPiK-u mają wejść w życie 1 stycznia 2017, a cała reszta po upływie 30 dni od ogłoszenia gotowego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.


Radosław Biernat


Cały akt prawny znajduje się w załączniku.


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0