Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się skierowane do konsultacji społecznych trzy projekty nowelizacji rozporządzeń. Chodzi o te akty prawne, które ukazały się (z opóźnieniem) w lutym i marcu.

Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców


Projekt przewiduje następujące zmiany:


- w przypadku równoległego szkolenia w ramach kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia, zajęcia teoretyczne i pierwszą pomoc są realizowane tylko raz,


- doprecyzowany przepis dotyczący pokonywania co najmniej 50km na każdych zajęciach. Wymóg ten nie dotyczy pierwszej połowy godzin na A2 i A (to godziny, które można realizować na motocyklach niższej kategorii),


- szkolenie praktyczne na B+E może być prowadzone w obecności sześciu dodatkowych uczestników kursu (a nie jednego, jak obecnie), dla B1 i B pozostaje bez zmian ograniczenie do jednego uczestnika,


- nowy wzór karty przeprowadzonych zajęć,


- w programie szkolenia temat "Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej" ograniczono do kategorii „A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenie” (aktualnie ten temat obowiązuje dla "AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T i pozwolenia"),


- w programie szkolenia temat "Akcje ratunkowe po wypadku" ograniczono do kategorii „C1, C, D1, D” (aktualnie ten temat obowiązuje dla "C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E"),


- dostosowania do CEPiK 2.0 (m. in. PKK).


Kwestie związane z CEPiK 2.0 wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r., cała reszta w ciągu 30 dni od ogłoszenia gotowego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Szkolenia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian będzie można dokończyć na dotychczasowych zasadach.


Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach


Projekt przewiduje następujące zmiany:


- do przepisu, który nakazuje żeby urządzenie rejestrujące było uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji dodano, że w celu wyjęcia informatycznego nośnika danych dopuszcza się manualne wyłączenie urządzenia przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówieniu,


- zamiast podglądu rejestrowanego obrazu urządzenie rejestrujące może "być wyposażone we wskaźnik informujący o aktywności funkcji rejestrowania, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu.”,


- usunięto obowiązek składania w ośrodku egzaminowania kopii świadectwa kwalifikacji przez osoby korzystające z obniżenia wymaganego wieku przez kwalifikację wstępną,


- w zadaniach egzaminacyjnych uwzględniono, że oświetlenie pojazdu może być zautomatyzowane. "Włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym" jest wymagane tylko "jeżeli światła nie włączają się automatycznie" (to rozwiązuje też moim zdaniem podnoszony przez niektórych problem kolejności włączania silnika i włączania świateł),


- dostosowania do CEPiK 2.0 (m. in. PKK).


Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami


Projekt przewiduje następujące zmiany:


- drobne poprawki, m. in. wskazano, że profil kandydata na kierowcę można także wydać osobom, które ukończyły szkolenia przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami, co powinno być oczywiste już kiedy ustawa wchodziła w życie;


- dostosowania do CEPiK 2.0 (m. in. PKK).


Kwestie związane z CEPiK 2.0 wchodzą w życie 1 stycznia 2017, a cała reszta w ciągu 30 dni od ogłoszenia gotowych rozporządzeń w Dzienniku Ustaw. Szkolenia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian będzie można dokończyć na dotychczasowych zasadach.


Projekty rozporządzeń znajdują się w załącznikach.


Radosław Biernat

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0