Opłaty za mandaty

Mandaty za wykroczenia drogowe można opłacić w radiowozie. Policja przypomina o możliwości płacenia przy pomocy terminali w pojazdach drogówki. My przypominamy o kilku zasadach.

Jeżeli już nam się to zdarzyło. Możemy sprawę załatwić szybko i na miejscu. Trzeba jednak pamiętać o kilku drobiazgach. Grzywnę można uiścić jedynie za pomocą swojej karty płatniczej.
Płatność z tytułu nałożonej grzywny nie może być dzielona, to znaczy, że nie możemy jej rozłożyć na raty, płacąc część należności kartą a resztę gotówką.
Mamy prawo żądać od policjanta wydania potwierdzenia dokonania płatności.
I na koniec dwie najważniejsze kwestie: dokonując opłaty za pośrednictwem terminala nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów i unikamy ewentualnej egzekucji niezapłaconej grzywny przez Urząd Skarbowy.