Omawiamy nowe pytania egzaminacyjne – LIVE 15 grudnia 2021 o 20:30

Opracowanie i wprowadzenie nowych pytań do bazy egzaminacyjnej to ważne wydarzenie w każdej branży, której dotyczy konkretny egzamin zawodowy. Po wielomiesięcznej pracy zespołu autorów i konsultantów, z nowymi pytaniami zaczynają mierzyć się rzesze kursantów podchodzących do egzaminu państwowego.

Można by wręcz stwierdzić, że tak doniosłe wydarzenie należy celebrować. Jednocześnie wykorzystywać do promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród kandydatów na kierowców, ale także osób, które posiadają uprawnienia od lat. To przecież doskonała okazja do autorefleksji nad stanem własnej wiedzy doświadczonego kierowcy.

Tymczasem w branży szkolenia kierowców dowiadujemy się o nowych pytaniach tak po prostu, czasem nieco nawet przypadkiem. Oczywiście, można wyjść z założenia, że po profesjonalnie przeprowadzonym i odbytym kursie, kandydat na kierowcę jest w stanie poradzić sobie z każdym profesjonalnie zadanym pytaniem egzaminacyjnym. Ale czy cały proces rzeczywiście powinien odbywać się w ten sposób…?

Bo okazuje się, że wbrew prognozom wielu przedstawicieli branży szkolenia kierowców, pytania wprowadzone do bazy egzaminacyjnej nie dotyczą wyłącznie obowiązujących od czerwca nowych przepisów określających zachowanie w stosunku do pieszych oraz zasad korzystania z pojazdów UTO. Mamy także pytania dotyczące m.in. używania kierunkowskazu przed dojazdem do określonego typu skrzyżowania, bezpiecznej odległości między pojazdami podczas przejazdu autostradą lub drogą ekspresową, pierwszeństwa w rejonie torowisk oraz dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym względem pory dnia.

Wątpliwości wzbudzają zastosowane sformułowania językowe, które w niektórych przypadkach brzmią po prostu niefortunnie, a w innych mogą powodować dyskomfort u kandydata lub wręcz zmuszać go do interpretacji poprawności gramatycznej pytania.

O nowych pytaniach egzaminacyjnych będziemy rozmawiać w środę 15 grudnia o godzinie 20.30. Zapraszamy serdecznie do oglądania programu Porozmawiajmy o Branży.