Okres próbny – remedium na młodych gniewnych?

Trzy wykroczenia i młody kierowca straci prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury liczy na to, że surowe przepisy spowodują zmniejszenie liczby wypadków z udziałem niedoświadczonych kierowców nawet o 20-50 proc.

Każda osoba, która pierwszy raz uzyska prawo jazdy na samochód osobowy, będzie poddana szczególnemu nadzorowi. Młody kierowca zostanie objęty dwuletnim okresem próbnym. Jeżeli w tym czasie popełni dwa wykroczenia drogowe, zostanie odesłany na specjalny kurs reedukacyjny (będą go prowadzić wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego), a okres próbny zostanie wydłużony. Za popełnienie trzech wykroczeń w czasie okresu próbnego młody kierowca utraci prawo jazdy. Takie wymagania przewiduje projekt ustawy o kierujących przyjęty przez Radę Ministrów 9 lutego br. Projektem zajmuje się teraz Sejm. Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało te rozwiązania, liczy na to, że surowe przepisy zmuszą młodych kierowców do uważnej jazdy i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Pomysł poddania szczególnemu nadzorowi młodych kierowców nie jest nowością. Takie rozwiązania zostały już wprowadzone wiele lat temu w innych krajach.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy: „okres próbny dla młodego kierowcy wprowadziły już takie kraje jak Austria, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Węgry. Jak pokazują doświadczenia, w krajach, które wprowadziły jazdę z osobą towarzyszącą lub okres próbny, zaobserwowano zmniejszenie liczby wypadków z młodymi kierowcami od ok. 20 do 50 proc. Stosownie do przedmiotowej regulacji wprowadzonej projektowaną ustawą przez dwa lata młody stażem kierowca będzie polegał ścisłemu nadzorowi. W przypadku kiedy popełni dwa wykroczenia w ruchu drogowym, będzie musiał wziąć udział w kursie reedukacyjnym i uzyskać pozytywny wynik badania psychologicznego. W przypadku kiedy popełni trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo, zostanie mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami, a żeby je odzyskać, będzie musiał ponownie ukończyć kurs na prawo jazdy i zdać egzamin. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia szeroko rozumiany interes publiczny, jakim jest niewątpliwie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prowadzone bowiem badania i statystyki wskazują jednoznacznie, iż przyczyną największej liczby wypadków i kolizji drogowych są kierowcy niedoświadczeni. W latach 2006-2008 około 43 proc. wypadków spowodowanych zostało przez kierowców w wieku 18-24 lat, to jest tych, którzy uzyskali pierwsze prawo jazdy. Powodowane przez tych kierowców wypadki i kolizje związane były z brakiem doświadczenia w ruchu drogowym i nieodpowiednim reagowaniem na warunki drogowe. Zasadnym jest więc, żeby takie osoby były zmotywowane do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Przedmiotowe ograniczenie w postaci okresu próbnego służyć ma nabyciu niezbędnej praktyki w kierowaniu pojazdem i ma na celu zapobieganie wypadkom drogowym powodowanym przez niedoświadczonych kierowców”.

O opinie w sprawie wprowadzenia okresu próbnego poprosiliśmy Ministerstwo Infrastruktury, policję oraz przedstawiciela OSK.

Mikołaj Radomski

 

Dla Szkoły Jazdy:

mł. insp. Wojciech Pasieczny, radca w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Policji bardzo podoba się ten zapis w projekcie. Wprowadzenie okresu próbnego to był zresztą nasz pomysł. Pierwsze dwa lata dla kierowcy są bardzo istotne. To taki okres karencji, podczas którego nabywa doświadczenia, ogłady i emocjonalnej dojrzałości. Mam w pamięci wypadek spowodowany przez kierowcę, który miał prawo jazdy zaledwie od półtora miesiąca. Wiózł trzy inne młode osoby, nikt nie był zapięty. Samochód wpadł w poślizg na prostym odcinku. Pasażerowie wypadli z auta, kierowca też zginął. Mam nadzieję, że okres próbny będzie batem, którego będą się bali. Do tej pory do młodych kierowców mogliśmy jedynie kierować kampanie społeczne, takie jak „Użyj wyobraźni”.

Roman Stencel, prezes OIG OSK

Z młodością wiąże się chęć zaimponowania rówieśnikom i brawura. Stąd takie niedobre statystyki. Dyscyplinowanie początkujących kierowców bardzo poważnymi konsekwencjami może być skuteczne. Równie ważna jest kwestia nieuchronności kary. Świadomość zagrożenia utratą prawa jazdy powinna dotrzeć do bardzo dużej grupy młodych kierowców. Oczywiście do części nie uda się dotrzeć. Propozycje zmiany prawa są bardzo przemyślane i kompleksowe. Tak dotkliwe i surowe konsekwencje powinny przynieść zamierzony przez ustawodawcę skutek w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury

Okres próbny dla młodych stażem kierowców jest jedną z ważniejszych zmian proponowanych w projekcie ustawy o kierujących pojazdami. Głównym założeniem przyświecającym jego wprowadzeniu jest konieczność podjęcia działań wpływających na zmianę poczucia odpowiedzialności przyszłych kierowców. Groźba utraty prawa jazdy (za trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo), a w szczególności koszty związane z jego odzyskaniem (ponowny kurs na prawo jazdy, ponowny egzamin, po drodze kurs reedukacyjny i badania psychologiczne) powinny doprowadzić do sytuacji, w której młody kierowca będzie bardziej uważał na drodze i stosował się do przepisów. Długość tego okresu (dwa lata) powinna wpłynąć na to, że zachowania związane ze ścisłym przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego wejdą tym uczestnikom ruchu w krew. Powinno spowodować to także, że inni uczestnicy ruchu drogowego, bardziej doświadczeni, zauważą, że można przemieszczać się pojazdami z punktu A do punktu B bez łamania przepisów ruchu drogowego. Podsumowując, wprowadzenie okresu próbnego jest kolejnym z działań mających ograniczyć liczbę ofiar wypadków drogowych w Polsce, a w szczególności ograniczyć liczbę młodych ludzi, którzy w tych wypadkach giną. Biorąc pod uwagę, że ich podstawową przyczyną jest nadmierna prędkość, zmuszenie młodych kierowców do ścisłego przestrzegania między innymi ograniczeń prędkości powinno pozwolić na realizację zamierzonego celu.

not. mur

 

3 komentarze do “Okres próbny – remedium na młodych gniewnych?”

  1. Pingback: สล็อตเว็บตรง

  2. Pingback: ข่าวบอล

  3. Pingback: Blackberry Dream for sale near me

Dodaj komentarz