Okrągły stół dla BRD

Co możemy zrobić aby kierowcy byli lepsi to temat rozważań podczas spotkania „Okrągły Stół 2022” zorganizowanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

Celem spotkania, które odbyło się 5 kwietnia w warszawskiej siedzibie Automobilklubu Polski było postawienie kompleksowej diagnozy bieżącego stanu przygotowania uczestników ruchu drogowego, w tym- kandydatów na kierowców. Organizatorzy zauważają, że nieodłącznym elementem systemu powinny być działania edukacyjne, także po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Ambicją organizatorów jest wskazanie koniecznych zmiana i, w efekcie, doprowadzenie do wyraźnej poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Podkreślają jednocześnie, że warunkiem osiągnięcia celu jest jak najszersza współpraca podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach.