Ograniczenie prędkości dla samochodów. Do… 11 km/h

Niemcy za ograniczeniami! Kierowcy poruszający się po niemieckich drogach muszą przygotować się na zmiany dotyczące prędkości.

Kierujący pojazdami o masie powyżej 3,5 t, będą musieli skręcając w prawo zwolnić do 11 km/h! Ustawodawcy kierują się troską o pieszych. Wskazana prędkość ma wymusić na kierujących zachowanie odpowiedniej uwagi i dostosowanie prędkości do możliwości piechura.

Nowe regulacje będą dotyczyły również rowerzystów – niemiecki rząd zwiększy ilość stref z ograniczonymi prędkościami, w których ogólne pierwszeństwo zostanie przyznane cyklistom. Wydłużona zostanie także tzw. bezpieczna odległość, którą będzie trzeba zachować przy wyprzedzaniu roweru – w obszarze zabudowanym będzie to półtora metra a poza obszarem, aż dwa metry.