Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy zarejestrowane

Stowarzyszenie zrzesza osoby wykonujące zawód instruktora techniki jazdy, aktywnie działające na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Oficjalnie OSITJ zostało zarejestrowane w Warszawie 10 marca bieżącego roku. W skład zarządu wchodzą eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń, od kilkudziesięciu lat związani z branżą, a także autorzy publikacji i inicjatyw ustawodawczych. Prezesem Zarządu został Adam Bernard, czynny instruktor techniki jazdy, autor wielu programów szkoleniowych, m.in. bezpiecznej jazdy, jazdy defensywnej oraz eko-prowadzenia pojazdów. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy stawia sobie za cel reprezentowanie interesów środowiska zawodowego. Jego celem  będzie także prowadzenie merytorycznego dialogu z Ministerstwem Infrastruktury, organami ustawodawczymi oraz wszelkimi instytucjami działającymi w obszarze ruchu i transportu drogowego. Drogą do osiągnięcia celu ma być uczestnictwo w procesie stanowienia prawa, w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Stowarzyszenie chce być silną, odpowiedzialną organizacją, biorącą udział w wypracowaniu najlepszych rozwiązań służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.