Ogólnopolski protest stacji kontroli pojazdów

Na 23 czerwca Polska Izba Stacji Kontroli pojazdów zapowiada protest właścicieli i pracowników, do którego przystąpią stacje diagnostyczne w całym kraju. 

Decyzja o kontynuacji protestu została podjęta podczas Konferencji Szkoleniowej  Stacje Kontroli Pojazdów 2023, która odbyła się w Zakopanem. Poza dystrybucją ulotek oraz oplakatowaniem, protest ma polegać na jednodniowym zamknięciu jak największej liczby stacji w całej Polsce. W tym dniu pracownicy stacji będą prowadzić akcję informacyjną wśród kierowców wyjaśniając dlaczego protestują i dlaczego domagają się waloryzacji opłat za badania techniczne. Diagności uważają, że minister infrastruktury nie realizuje delegacji ustawowej, ponieważ określając wysokość opłat za badania techniczne powinien uwzględnić koszt ich wykonania. A koszt wzrósł drastycznie przez 19 lat, od chwili ustalenia bieżąco obowiązujących stawek. Właściciele stacji kontroli pojazdów szacują, że w tym czasie koszty prowadzenia działalności wzrosły o 300 lub nawet 400%.