Odpowiedź na potrzeby kierowców

  • Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych uważa, że szkolenie na odległość jest rozwiązaniem spełniającym oczekiwania pracodawców i pracowników w sektorze transportu drogowego.

„Chodzi o to, aby ułatwiać wszystkim grupom zawodowym dostęp do wiedzy- w tym kierowcom, którzy z racji wykonywanego zawodu są permanentnie przecież poza siedzibą firmy. Dzięki możliwości kształcenia na odległość, są w stanie wykorzystać każdą dogodną dla siebie chwilę do podniesienia swoich kwalifikacji lub uczestnictwa w wymaganych szkoleniach okresowych”.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych uznaje, że szkolenie na odległość jest odpowiedzią na powyższe potrzeby i jak najbardziej opowiada się za wprowadzeniem tego rozwiązania. Nauczanie online umożliwia pracownikom efektywne wykorzystanie czasu poprzez unikanie marnowania go na dojazdy celem uczestnictwa stacjonarnego.

„Tam, gdzie jest to możliwe, a w przypadku szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych wydaje się, że jest to możliwe- należy takiej rozwiązanie promować i jak najbardziej wspierać”.