Odebranie uprawnień OSK

  • Ośrodkowi szkolenia kierowców można odebrać uprawnienia do prowadzenia działalności w ściśle określonych przypadkach.
  • Gościem programu Porozmawiajmy o Branży był Michał Łydka, radca prawny.

Powodem odebrania uprawnień mogą być:

  • złożenie podczas rejestracji oświadczenia o treści niezgodnej ze stanem faktycznym,
  • nieusunięcie w okresie 30 dni naruszeń ujawnionych podczas kontroli przez organ nadzoru,
  • rażące naruszenie warunków prowadzenia działalności (uszczegółowione jako, m.in szkolenie niezgodne z warunkami szkolenia lub programem szkolenia)

Stwierdzenie, że w którymś z powyższych obszarów doszło do naruszenia, może być podstawą do odebrania uprawnień.

„Sytuacja, w której kontrola wykaże, że nie przeprowadziliśmy teorii, mimo że mieliśmy kurs pełny, może być podstawą do odebrania uprawnień. Ustawodawca przewiduje, że takie naruszenie musi być popełnione „wielokrotnie”, a to określenie odnosi się już do trzech takich przypadków. W związku z tym trzykrotne nieprzeprowadzenie teorii, mimo że mamy ją wpisaną w dokumentach może być podstawą do odebrania uprawnień do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców”.