Odcinkowy pomiar prędkości na zreperowanie budżetu

Redaktorzy serwisu WP Autokult donoszą, że duża część kierowców ma zastrzeżenie co do sensowności rozmieszczenia urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości.

Kierowcy twierdzą, że urządzenia nastawione są na to, żeby reperować budżet.

Redaktorzy pochylają się nad tezą, zgodnie z którą urządzenia mają na celu wyciąganie pieniędzy. Z ich opracowania wynika, że duża część tego typu urządzeń stawiana jest w miejscach, gdzie wypadkowość jest aktualnie niska, bądź wynika ze złego stanu drogi.

Co więcej, zgodnie z przytoczonymi danymi, zastosowanie rozwiązań nie przyniosło zakładanych skutków, gdyż w niektórych przypadkach wciąż dochodzi do wypadków.