Do dzisiaj na opłacenie mandatu karnego zaocznego za wykroczenie drogowe mieliśmy 7 dni, a w przypadku nieopłacenia sprawa była kierowana do sądu. Od 1 maja 2019 termin opłacenia mandatu karnego zaocznego będzie wynosi 2 tygodnie. fot. Policja.pl
Poza wydłużeniem czasu na opłacenie mandatu karnego zaocznego już 1 maja mogą pojawić się nowe wzory formularzy mandatów. Policja na wykorzystanie starych druków ma jednak jeszcze 4 miesiące.

Od 1 maja funkcjonariusz będzie musiał zawrzeć na druku mandatowym następujące  informacje:

  • wysokość grzywny,

  • określenie zachowania stanowiące wykroczenie,

  • czas i miejsce popełnienia wykroczenia,

  • kwalifikację prawną wykroczenia,


Funkcjonariusz będzie musiał poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu i skutkach prawnych takiej odmowy.

Czas na opłacenie mandatu kredytowanego w dalszym ciągu pozostaje bez zmian i wynosić będzie 7 dni.

Mandat karny zaoczny zazwyczaj wystawiany jest za nieprawidłowe parkowanie lub przekroczenie prędkości zarejestrowane stacjonarnym fotoradarem. Wydłużenie czasu na opłacenie mandatów ma zmniejszyć ilość spraw kierowanych do sądu.

Mandat karny zaoczny, gotówkowy i kredytowy - różnice.

Mandat gotówkowy jest wydawany ukaranemu zaraz po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył. Taki rodzaj mandatu wypisywany jest wyłącznie osobie nie posiadającej stałego miejsca zamieszkania, pobytu lub czasowo przebywającej na terenie Polski. Mandat musi być zapłacony w polskiej walucie,  stąd też piraci drogowi jeżeli nie mają ,,naszej waluty"  muszą zawsze udać się z funkcjonariuszami do najbliższego kantoru i tam wymienić środki.

Mandat karny kredytowany jest wydawany przez funkcjonariusza za pokwitowaniem odbioru,  zawiera pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu. Osoba, na którą jest wypisywany mandat karny kredytowany ma prawo do odmowy jego przyjęcia, o czym zawsze informuje nas funkcjonariusz.

Mandat karny zaoczny wydawany jest tuż po stwierdzaniu wykroczenia, kiedy sprawcy nie zastano na miejscu.

Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny

 
Albin Sieczkowski felietonista z działu Felietony
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0