Ochlapany pieszy i OC?

pieszy i oc

Serwis Wprost Auto przypomina, że rowerzysta to też człowiek.
Jeśli kierowca pojazdu silnikowego ochlapie rowerzystę, a ten straci panowanie nad pojazdem, to kierowcę może czekać mandat w wysokości 500 złotych. Dowodem może być nagranie.

W przypadku ochlapania pieszy może dochodzić odszkodowania z OC kierowcy, lub na drodze powództwa cywilnego. Szkoda musi być jednak większa niż 500 złotych.

Pamiętajmy o niechronionych użytkownikach ruchu drogowego, którzy narażeni są na warunki atmosferyczne, zwłaszcza w tak mokrym okresie.