Obowiązkowe 2 przeglądy w roku? – Porozmawiajmy o branży LIVE 16 luty 2022

Featured Video Play Icon

Posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy zaproponowali wprowadzenie dodatkowego badania technicznego w ciągu roku dla samochodów z przebiegiem powyżej 160 tysięcy kilometrów spotkali się z falą krytyki ze strony polityków i opinii publicznej. Czy słusznie?

Grupa ośmiu posłów nawiązuje do opublikowanych przez NIK rok temu wyników kontroli Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe. W oświadczeniu posłów czytamy, m.in.
„Realizacja wniosków Najwyższej Izby Kontroli powinna być traktowana jako zadanie istotne i pilne, szczególnie w świetle opublikowania przez Światową Organizację Zdrowia 22 września 2021 roku aktualizacji rekomendacji dotyczących górnych poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza dla sześciu głównych zanieczyszczających je substancji, tj. pyłów zawieszonych PM2,5, pyłów zawieszonych PM10, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz ozonu”
Do propozycji parlamentarzystów krytycznie odniósł się Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który stwierdził, że jest „wiele wątpliwości w związku z obowiązkiem przeprowadzania w okresie jednego roku dwóch badań technicznych pojazdów, tj. okresowego, a także obowiązkowego, dodatkowego. „Dyskryminacja” lub bardziej „napiętnowanie” pojazdów z uwagi na wiek/przebieg, może wydawać się zupełnie nietrafione i pozbawione merytorycznej argumentacji”.
Warto pamiętać, że w roku 2022 obowiązują już istotne zmiany dotyczące wykonania przeglądu technicznego. Obejmują one wykonanie dokumentacji fotograficznej pojazdu, co ma stanowić dowód rzeczywistej obecności pojazdu na przeglądzie. Zdjęcia drogomierza pozwolą na stałe monitorowanie stanu przebiegu auta. Istotną zmianą, w przypadku wcześniejszego wykonania badania technicznego, jest liczenie daty kolejnego 12 miesięcy od daty ważności poprzedniego badania. Zdecydowanie częściej i bardziej rygorystycznie będzie sprawdzana jakość pracy stacji diagnostycznych i samych diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów.

Serdecznie zapraszamy na program Porozmawiajmy o Branży 16 lutego o 20.30, w którym odniesiemy się wspólnie do mniej lub bardziej rozsądnych pomysłów dotyczących stanu pojazdów i ich wpływu na środowisko.