Obniżenie granicy wieku receptą na brak kierowców zawodowych?

W krajach Unii Europejskiej brakuje nawet 400 tysięcy kierowców zawodowych, a w samej Polsce braki kadrowe szacowane są na 150 tysięcy. W związku z tym pojawił się pomysł obniżenia limitu wieku dla kierowców pojazdów kategorii ciężkich, do 18 lat.

Oczywiście, ostateczne zmiany w tym zakresie uzależnione są od stanowiska Komisji Europejskiej, ale już w tej chwili są proponowane jako rozwiązanie bieżącej sytuacji, w wielu krajach członkowskich, a także w Wielkiej Brytanii. W Polsce zwolennikiem obniżenia limitu wieku kierowców kategorii C+E oraz D z 21 lat do 18 lat jest, m.in. Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego. Według psychologów transportu o gotowości do kierowania pojazdami ciężkimi, w tym autobusami, nie decyduje wiek, lecz czynniki osobowościowe. Liczy się dojrzałość emocjonalna. Oczywiście, nie bez znaczenia jest doświadczenie w kierowaniu pojazdami. I to właśnie stanowi główną wątpliwość w dyskusji nad obniżeniem limitu wieku dla kierowców kategorii ciężkich.