Nowy Rok dla kierowców – będzie drożej

Zmiany dla kierowców to przede wszystkim obowiązki i kary. Uchwalone w zeszłym roku, wejdą w życie w 2024. Oto najważniejsze z nich, o których warto pamiętać, aby się nie zdziwić wysokością grzywny lub…  przepadkiem mienia.

Znacząca podwyżka płacy minimalnej skutkuje wzrostem opłat, których wysokość jest uzależniona od stawki najniższego wynagrodzenia. To m.in. rekordowa podwyżka kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów. Za spóźnienie do 3 (trzech) dni, kierowcy zapłacą 1700 złotych, a opóźnienie powyżej 14 (czternastu) dni to kara w wysokości prawie 8500 złotych (ośmiu tysięcy pięciuset ). Nawet 85 tysięcy złotych może zapłacić nabywca pojazdu, który nie zgłosił do urzędu w terminie deklaracji PCC-3 określającej podatek od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to, m.in. osób fizycznych kupujących używane pojazdy. Od stycznia mamy także obowiązek rejestracji, a nie tylko zgłoszenia, nabytego samochodu używanego. Zmieniają się też egzaminy na prawo jazdy: zmniejsza się liczba powodów do przerwania egzaminu, a egzaminator nie będzie już stresował kandydata bieżącym wytykaniem i komentowaniem błędów. 

No i na koniec, 14 marca zacznie obowiązywać wprowadzona do znowelizowanego kodeksu karnego zasada konfiskaty pojazdów nietrzeźwych kierowców.