Tak zdecydowali w Zegrzu członkowie Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD-ów.

W spotkaniu, które odbyło się 3 i 4 lipca w Zegrzu - oprócz członków KSD WORD - uczestniczył również Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MTBiGM. Jednym z głównych tematów zjazdu było wyłonienie ośrodka, którego zadaniem będzie - zgodnie z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych - przygotowanie, przeprowadzenie postępowania i udzielenia zamówienia na system teleinformatyczny w imieniu wszystkich wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Jak poinformował nas prezes KSD WORD, Andrzej Szklarski - ośrodkiem tym będzie WORD Lublin, a upoważnionym do podejmowania działań - dyrektor ośrodka Ryszard Pasikowski.


Jak informuje zarząd KSD WORD - decyzję poprzedziła wstępna dyskusja na temat projektu porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego postępowania o udzielenie zamówienia na system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania, o którym mowa w § 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie egzaminowania. Debatowano również nad formą posiadania przez ośrodki systemu teleinformatycznego oraz podjęto próbę wstępnego oszacowania kosztów przedsięwzięcia.


Zjazd członków KSD WORD był poprzedzony spotkaniem zarządu stowarzyszenia (2 lipca), które dotyczyło wypracowania stanowiska związanego z podpisaniem przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. - Zarząd wypracował stanowisko wyznaczające propozycję ,,mapy drogowej” jaką powinny przyjąć ośrodki w związku z zaistniałą sytuacją - wspomina prezes Szklarski. - Istota stanowiska zarządu sprowadza się do podjęcia przez dyrektorów kilku ustalonych i przegłosowanych kolejnego dnia działań (29 głosów za, 1 przeciw, 7 wstrzymujących się). Po pierwsze powołana ma zostać specjalna komisja ds. przygotowania zamówienia publicznego na system teleinformatyczny złożony z 16 przedstawicieli wyznaczonych przez WORD-y w porozumieniu z marszałkami województw. Dokonany ma być również wybór kancelarii prawnej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz ustalenie zasad finansowania obsługi prawnej (partycypacja proporcjonalna do ilości egzaminów w 2011 roku). Zarząd ustalił też dalszy harmonogram działań, a także określił szczegółowo przedmiot zamówienia (m.in. funkcjonalności systemu i koniecznych urządzeń).


Na koniec opracowano treść wystąpienia, które przedstawione ma zostać na konwencie marszałków, który - jak się dowiedzieliśmy - ma odbyć się za miesiąc lub dwa.


mp


 


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0