Fakty OSK 28.04.2021-Nowy dokument

Nowy dokument dla zawodowców. Karta kwalifikacji kierowcy zamiast kodu 95.

Na horyzoncie zmiany. W ramach dostosowywania prawa krajowego do unijnego pojawił się projekt ustawy, która sporo ułatwi.
Chodzi m.in. o nowy dokument – Kartę kwalifikacji kierowcy, który ma ułatwić pracę kierowcom nie mieszkającym w Polsce. Kod 95 wpisany w prawie jazdy potwierdza kwalifikacje zawodowe kierowcy, ale dotyczy to tylko kierowców z prawem pobytu w Polsce. Kierowca spoza Polski nie ma prawa otrzymać takiego wpisu, a karta kwalifikacji rozwiąże ten problem. Ułatwi to życie firmom transportowym oraz kierowcom, którzy po prostu będą mogli potwierdzić kwalifikacje.
Nowe regulacje to także inne zmiany.
1. Pojawi się możliwość prowadzenia e -learningowych szkoleń dla zawodowych kierowców.
2. Egzamin kwalifikacji zawodowych dla kierowców będzie bardziej przejrzysty i uproszczony oraz przeprowadzony w WORDach.
3. Niektórzy kierowcy będą zwolnieni z dodatkowych badań psychotechnicznych.
4. Zmieni się też podejście do osób, które utraciły prawo jazdy za alkohol. Zanim rozpoczną proces odzyskania prawa jazdy, będą musiały wykazać przed urzędem odpowiednie zaświadczenia i orzeczenia.
Projekt znajduje się na etapie rozpatrywania przez Komisję Prawniczą, a to oznacza, że do wejścia w życie jeszcze długa droga.