Nowe zasady dla naruszających przepisy

Już po jednym roku punkty karne mają zostać usunięte z ewidencji i przywrócone zostaną szkolenia umożliwiające redukcję punktów karnych, ale to nie wszystko…

Projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego został opublikowany i wprowadza szereg zmian. Zmiany są na poziomie terminologicznym, np. słowo chodnik zostaje zastąpione drogą dla pieszych, a także na poziomie definicji nowych naruszeń przepisów obserwowanych w ruchu drogowym. Projekt określa również  zasady szkolenia, którego odbycie umożliwia redukcję punktów karnych. Będzie ono prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez wykładowców, których kompetencje definiuje projekt rozporządzenia. Jednodniowe szkolenie trwać będzie 8 godzin, a uczestniczyć będzie w nim mogło nie więcej niż 15 osób. Program obejmować będzie przypomnienie zasad i przepisów ruchu drogowego oraz analizę przyczyn i skutków wypadków drogowych. Uczestnicy poznają także psychologiczne aspekty kierowania pojazdem, a także prawne i społeczne skutki wypadków drogowych. W czasie zajęć praktycznych uczestnicy będą hamować awaryjnie przy prędkości od 30 do 50 km/godz. WORD-y deklarują już w tej chwili gotowość do prowadzenia tych szkoleń.