Kategoria B+ dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pomiędzy 1,8 a 3,5 tony oraz kwalifikacja wstępna dla kierowców lekkiego transportu to zmiany popierane przez największe transportowe organizacje branżowe.

Europejska Rada Bezpieczeństwa w Transporcie, Europejska Federacja Rowerzystów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pieszych i Europejski Związek Zawodowy Pracowników Transportu przekazały do Parlamentu Europejskiego propozycję objęcia szkoleniem kwalifikacji wstępnej kierowców lekkiego transportu. Szkolenia, które są obecnie obowiązkowe na kategorię C lub D, obejmą także kandydatów na kierowców kategorii B lub w przyszłości B+, jeżeli będą oni wykorzystywali prawo jazdy do zarobkowego przewozu towarów. Specjalny program szkoleniowy dla osób prowadzących pojazdy użytkowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony obejmie ćwiczenia z wykonywania manewrów, prawidłowego i bezpiecznego załadunku oraz rozładunku towarów, bezpiecznej jazdy miejskiej ze zwróceniem szczególnej uwagi na pieszych i rowerzystów.