Nowe rozporządzenie w sprawie znaków drogowych

Ministerstwo Infrastruktury informuje o prowadzeniu prac nad nowym rozporządzeniem, którego treść stanowić będzie odzwierciedlenie najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych w obszarze znaków drogowych.

Termin wydania rozporządzenia, które w swoim założeniu ma przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce zapowiedziano na III kwartał bieżącego roku. Do chwili obecnej projekt rozporządzenia nie jest dostępny. Wiadomo, że ma regulować wzory szerokiego zbioru kategorii znaków drogowych, np. od podstawowych znaków ostrzegawczych, aż do dodatkowych znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi. Autorzy projektu uzasadniają, że zmiany wynikają z szeregu wprowadzonych i już obowiązujących aktów prawnych, m.in.  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Dróg oraz niektórych innych ustaw.