Nowe pytania na testach kwalifikacji

Nowy katalog pytań testowych kwalifikacji kierowcy wykonującego przewóz drogowy zostanie udostępniony w systemie teleinformatycznym WORD-ów.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że 4 grudnia 2023 roku zostaną wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Według Rafała Webera, sekretarza stanu Ministerstwa, działanie to będzie stanowić znaczące usprawnienie procesu egzaminacyjnego, zarówno z punktu widzenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, jak i kierowców zamierzających wykonywać przewozy drogowe.