Nowe przepisy nie od 1 lipca?

nowe przepisy nie od 1 lipca

Chociaż Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o zamiarze wprowadzenia zmian w przepisach ruchu drogowego i przygotowało projekt nowelizacji ustawy, to wiadomo, że nie wejdą one w życie z dniem 1 lipca tego roku.

Przygotowany pakiet zmian budzi szereg zastrzeżeń w poszczególnych resortach. Głównym problemem jest planowane wdrożenie całkowitego pierwszeństwa dla pieszych.

Analizy niezależnych ośrodków wykazały, że wprowadzenie takiego zapisu spowodowałoby wzrost natężenia ruchu i emisji spalin. W obecnym ukształtowaniu urbanistycznym, nie byłyby bezpieczne również dla samych pieszych.

Termin wprowadzenia zmian nie jest znany.