Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają prace nad opracowaniem i wdrożeniem przepisów zapobiegających blokowaniu dojazdu służb ratunkowych do miejsc kolizji na autostradach oraz drogach ekspresowych.

Zadanie "opracowanie i wdrożenie korytarzy życia na drogach szybkiego ruchu" zostało przyjęte do opracowania przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już w kwietniu 2018. Obecnie trwają prace nad jego realizacją. Min. dokonywany jest przegląd przepisów obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Na podstawie wyników opracowane zostaną rekomendacje zmian w przepisach, których wejście w życie zaplanowane jest na rok 2019.
Ministerstwo planuje wprowadzenie tematyki korytarzy życia do egzaminów na prawo jazdy. Dzięki temu, jeszcze przed egzaminem kierowcy poznają nowe przepisy. 

Oprócz zmian legislacyjnych planowane jest przeprowadzenie szerokiej kampanii społecznej uświadamiającej znaczenie:

  • sprawnego tworzenia korytarzy życia na drogach szybkiego ruchu

  • zapobiegania niestosownemu zachowaniu kierowców wykorzystujących korytarz życia za pojazdem uprzywilejowanym, celem szybkiego wydostania się z korka


Warto zaznaczyć, że już w tej chwili policja wystawia mandaty kierowcom, którzy w niestosowny sposób wykorzystują korytarze życia. Funkcjonariusze powołują się na przepis zobowiązujący uczestników ruchu do ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu poprzez niezwłocze usunięcie się z drogi lub zatrzymanie się. 
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0