Nowe, jednolite zasady rejestracji pojazdów

Ujednolicone i precyzyjne przepisy dotyczące zasad rejestracji pojazdów mają wejść w życie w II kwartale 2024 roku. Prace nad nimi trwają obecnie w Ministerstwie Infrastruktury.

Projekt przygotowywany jest w Departamencie Transportu Drogowego resortu infrastruktury. Konieczność wprowadzenia zmian podyktowana jest zapisami ustawy z dnia 7 lipca bieżącego roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. Zmiany umożliwią czasowa rejestrację pojazdów przeznaczonych do zawodów sportowych, które oznaczone zostaną wyróżniającą się kolorystyką tablic rejestracyjnych. W projekcie zdefiniowane zostaną precyzyjne wymagania techniczne tablic rejestracyjnych, ich wzór, umieszczane na nich znaki i symbole. W związku z tym, że projekt zdefiniuje wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych, będzie on podlegać notyfikacji Komisji Europejskiej.