Nowa kategoria pojazdu – tzw. pojazd najmowany

Według projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przewoźnicy prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będą mieli prawo korzystać czasowo z tzw. pojazdu najmowanego zarejestrowanego w innym kraju Unii Europejskiej.

W projekcie nowelizacji pojazd najmowany zdefiniowany został jako “zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego, który za wynagrodzeniem i na czas określony jest przekazywany do dyspozycji przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy rzeczy, międzynarodowy transport drogowy rzeczy lub niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy, na podstawie umowy z przedsiębiorstwem udostępniającym ten pojazd”. Istnieje jednak kilka warunków, które należy spełnić. Po pierwsze, korzystanie z takiego pojazdu nie może trwać dłużej niż 90 kolejnych dni w roku kalendarzowym, a umowa dotyczy wyłącznie korzystania z pojazdu, bez kierowcy lub personelu towarzyszącego. Po drugie, najmowany pojazd ma pozostać w wyłącznej dyspozycji przedsiębiorstwa użytkującego przez cały okres obowiązywania umowy najmu.  

W polskim porządku prawnym nie istniała do tej pory możliwość korzystania z pojazdów najmowanych, zarejestrowanych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych, bez kierowców, w celu przewozu drogowego rzeczy.