Niższe OC dzięki wycofaniu pojazdu z ruchu

W roku wyborczym mamy kolejną zmianę ustawy Prawo o ruchu drogowym. Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji przygotowała projekt, który przewiduje wycofanie z ruchu dowolnego pojazdu na maksymalny okres czterech lat.

Projektowane zmiany dodatkowo uchylą obowiązek składania oświadczenia wymaganego w przypadku wycofania z ruchu samochodu osobowego i późniejszego obowiązkowego badania technicznego pojazdu. W uzasadnieniu projektu czytamy: „Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw szerokim oczekiwaniom społecznym poprzez umożliwienie czasowego wycofania z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu. Dzięki temu również właściciele samochodów osobowych będą mogli w sposób pełniejszy realizować przysługujące im prawo własności i czasowo wycofać z ruchu swój pojazd, a tym samym przede wszystkim ograniczyć koszty obligatoryjnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych”.