Szkolenie i Egzaminowanie Niska cena obniża jakość

Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL wystosowało do urzędów pracy pismo, które na celu miało zainteresowanie urzędników problemem wynikającym z ustalania kryteriów w przetargach publicznych na organizację szkoleń kierowców zawodowych. „W części takich przetargów jako główne kryterium ustala się cenę kursu i nie bierze pod uwagę innych, równie istotnych czynników, które wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oraz na jakość pracy świadczonej przez kierowcę” - czytamy w piśmie.


Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, przetargi, w których jedynym kryterium jest cena, premiują te ośrodki, które gotowe są do drastycznego obniżenia jakości szkolenia. Jedynym bowiem sposobem, aby uzyskać minimalną, konkurencyjną cenę przetargową, jest szukanie najtańszych, niesprawdzonych i niecertyfikowanych rozwiązań, które tworzą jedynie iluzję szkolenia.


Czym to skutkuje? ? Efektem tak prowadzonych kursów jest dopuszczanie do zawodu niedouczonych kierowców, mających wykonywać odpowiedzialną pracę - ocenia Krzysztof Ledzion ze Stowarzyszenia KIEROWCA.PL. ? Problem dotyczy również ich pracodawców, którzy zamiast wykwalifikowanego pracownika zatrudniają osoby nienadające się de facto do realizacji zadań, jakie stawia przed nim pracodawca.


O zasygnalizowanym w piśmie problemie rozmawiamy z Marią Michaluk, zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.


 


Maciej Piaszczyński: Czy zgadza się pani z tezą, że samo kryterium ceny nie wpływa dobrze na jakość szkoleń dla kierowców zawodowych?


Maria Michaluk: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych do realizacji szkoleń urzędy pracy obowiązane są do uwzględnienia minimum pięciu spośród dziesięciu kryteriów wymienionych w paragrafie 69 ww. rozporządzenia.


Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oceniając oferty szkoleniowe nie kieruje się wyłącznie ceną usługi szkoleniowej.


Jakie kryteria przy przetargach na ten typ szkoleń ustala PUP w Gdańsku?


? Aby zapewnić wysoki poziom realizowanych szkoleń, brane są pod uwagę poniższe kryteria oceny:


1. Program szkolenia - 20 procent


2. Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji danego szkolenia w okresie ostatnich trzech lat - 20 procent


3. Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej - 15 procent


4. Wyposażenie i organizacja zajęć praktycznych - 15 procent


5. Certyfikaty jakości - 10 procent


6. Koszt szkolenia - 20 procent.


Aktualnie duża liczba szkoleń na kwalifikację wstępną odbywa się przy wykorzystaniu metod nauki z użyciem oprogramowania wspierającego proces kształcenia. Czy zgadza się pani, że tego typu oprogramowanie powinno ? zgodnie z propozycją Stowarzyszenia Kierowca.pl ? być w jakiś sposób certyfikowane?


? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, zajęcia teoretyczne szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej mogą być prowadzone jako ćwiczenia na komputerze ze specjalnym oprogramowaniem pod nadzorem trenera wykładowcy w sali ośrodka szkolenia. Według zapisów rozporządzenia ma to wspomóc proces edukacyjny. Mając doświadczenie we współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców, mogę uznać, że jednostką właściwą do udzielenia odpowiedzi na państwa pytanie są ośrodki OSK, ponieważ to właśnie one korzystają z możliwości, jakie daje im rozporządzenie. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku nie ma rozeznania, ile osób korzysta z takiej formy edukacji, jak również nie jest właściwy do wydania opinii odnośnie oprogramowania (certyfikatów) wspierających proces kształcenia na wspomnianych kursach kwalifikacji wstępnej.


Jak wielu kierowców skorzystało do tej pory ze szkoleń zawodowych w ramach przetargów organizowanych przez PUP w Gdańsku?


? PUP w Gdańsku w roku bieżącym nie organizował szkoleń grupowych dla kierowców. W ubiegłym roku zorganizowano szkolenie okresowe dla czterdziestu kierowców kategorii C, którzy uzyskali prawo jazdy przed 10 września 2009 roku, i w tym zakresie nawiązano współpracę z jednym ośrodkiem szkolenia kierowców.

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0