Tylko co dziesiąty odblask spełnia wymagania - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej. Dodatkowo przedsiębiorcy i konsumenci nie odróżniają ich od gadżetów, które nie zwiększają bezpieczeństwa na drodze.

Zgodnie z wprowadzonymi niedawno przepisami, wszyscy piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym mają obowiązek używać elementów odblaskowych. Jednak statystyki wciąż nie napawają optymizmem. Według Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w 2014 roku w wypadkach z udziałem pieszych życie straciło 1116 osób, a rannych zostało 8398. Najtragiczniejsze były skutki zdarzeń właśnie w obszarze niezabudowanym, na nieoświetlonych drogach - w co trzecim ginął człowiek.


Wady i nieprawdziwe informacje


Idąc tym tropem, Inspekcja Handlowa postanowiła skontrolować odblaski, które można kupić na terenie całej Polski. Były one badane pod kątem oznakowania, właściwości odblaskowych, odporności na upadki i wpływ deszczu. Testy przeprowadziło akredytowane laboratorium Instytutu Transportu Samochodowego.


Co wyniknęło z kontroli? Okazało się, że przedsiębiorcom brakowało podstawowej wiedzy na temat wymagań, jakie powinny spełniać odblaski (m.in. przeprowadzenie odpowiedniej dla tej grupy wyrobów procedury oceny zgodności). Oferowane akcesoria odblaskowe były też oznakowane bez należytej staranności.


Zwrócono także uwagę, że na rynku przeważają gadżety, które przypominają odblaski, ale nie powinny być używane przez konsumentów jako akcesoria odblaskowe. Dlaczego? Bo nie spełniają najważniejszych wymagań co do wielkości (min. 15 cm2), właściwości powierzchni odbijającej światło oraz odporności gwarantującej zachowanie tych właściwości nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wiele z nich jest sprzedawanych z informacją sugerującą, że są to pełnowartościowe akcesoria odblaskowe, a ich noszenie podnosi widzialność użytkownika na drodze.


Zakazy i działania naprawcze


Jeszcze bardziej alarmujące są liczby. Inspektorzy IH skontrolowali 113 przedsiębiorców (producentów, importerów, detalistów i sklepy wielkopowierzchniowe). Zakwestionowano blisko 90 proc. spośród 226 sprawdzonych partii produktów. Badania w laboratorium ITS, któremu poddano 41 próbek, wykazały, że 41,5 proc. z nich nie spełniało wymagań fotometrycznych - światło odbijało się w niewystarczającym stopniu lub powierzchnia odblaskowa była zbyt mała. W 81 proc. przypadków zastrzeżenia dotyczyły instrukcji obsługi, której brakowało lub była nieprawidłowa. Inne uwagi odnosiły się do niewłaściwej dokumentacji i oznakowania: brakującego lub niewłaściwie sporządzonego, certyfikatów, deklaracji zgodności i oznakowania.


W przypadku 156 wyrobów wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej umożliwili przedsiębiorcom podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Wydali też siedemnaście decyzji czasowo zakazujących dalszego udostępniania odblasków niespełniających wymagań i skierowali trzynaście zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. UOKiK wszczął dotychczas czternaście postępowań administracyjnych w celu wycofania ze sprzedaży zakwestionowanych produktów. W większości przypadków przedsiębiorcy podjęli już dobrowolne działania naprawcze.


Ponieważ skala nieprawidłowości jest wysoka, UOKiK we współpracy z Biurem Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy i Instytutem Transportu Samochodowego przygotował poradniki dla konsumentów i przedsiębiorców, dotyczące bezpieczeństwa odblasków. W poradniku dla konsumentów znaleźć można informacje, jak kupić i prawidłowo używać akcesoria odblaskowe oraz co zrobić, gdy kupiony odblask jest wadliwy. Poradnik dla przedsiębiorców to kompendium wiedzy na temat przepisów, jakie mają zastosowanie do akcesoriów odblaskowych oraz właściwej dla nich procedury oceny zgodności. Materiały dostępne są do pobrania na stronie internetowej UOKiK - www. uokik.gov.pl.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0