Niepełnosprawni piesi na szczególnych prawach

W kontekście gorącego tematu pieszych, warto przypomnieć o osobach niepełnosprawnych i ich wyjątkowej sytuacji i przywilejach w ruchu drogowym.

Zgodnie z brzmieniem artykułu 26.7 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym kierujący pojazdem ma obowiązek umożliwić przejście przez jezdnie osobie o widocznej niepełnosprawności, bądź używającej odpowiedniego znaku.

Niepełnosprawni na mocy tej samej ustawy, ale artykułu 8 ust 1. nie muszą stosować się do części znaków drogowych, które wyszczególnia rozporządzenie o sygnałach i znakach drogowych w artykule 33 ust.2. Dotyczy to kierującego przewożącego osobę z orzeczoną niepełnosprawnością.Przypominamy o wyszczególnionych miejscach parkingowych, z których mogą korzystać tylko oni.

Warto uczulać przyszłych kierowców na to uprzywilejowanie, zwłaszcza jeśli idzie o przechodzenie przez jezdnię.