Niebezpieczne egzaminy motocyklistów

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury, egzaminator kat. AM, A1, A2 i A nie będzie już kierującym.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany dokument, który te zmiany potwierdza. Do rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów stosownych dokumentów  zostały dodane informacje o tym, że podczas egzaminu na prawo jazdy omawianych wyżej kategorii motocyklowych, egzaminator będzie musiał jechać w roli pasażera. Pojazd natomiast będzie prowadzić inna osoba. “§ 27. ust. 2 Podczas części praktycznej egzaminu państwowego: w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, którego nie jest kierującym(…)”. Dyrektorzy WORD-ów nie zgadzają się na powyższe zmiany. Według nieoficjalnych informacji zamierzają postulować ich wycofanie w specjalnym piśmie adresowanym do resortu. Jednym z głównych powodów niezadowolenia ma być kwestia finansów. Za dodatkową osobę trzeba będzie przecież zapłacić.