Nie promem, a przez most, ciężarówką z Finlandii do Szwecji

Budowa serii mostów i grobli pomiędzy wyspami Morza Bałtyckiego dzielącego Finlandię i Szwecję na stanowić alternatywę dla przepraw promowych lub drogi na dalekiej północy.

Szwedzką Ulmeę od fińskiej Vaasy dzielą wody Morza Bałtyckiego, o szerokości 100 km. Według fińskiego planu, wybrzeża można połączyć budując mosty i groble między wysepkami i płyciznami morza. Jeśli ekspertyzy techniczne i środowiskowe będą korzystne, realizacja inwestycji rozpocznie się w roku 2025. Warto nadmienić, że konstrukcja między Finlandią a Szwecją będzie trzykrotnie dłuższa niż most nad Sundem, łączący Danię i Szwecję. Zakończenie inwestycji będzie realną alternatywą dla ruchu promowego, który obecnie odpowiada za 90% realizacji przewozów między Finlandią a Szwecją. Warto zwrócić uwagę, że jedną z motywacji do budowy przeprawy jest zagrożenie konfliktem zbrojnym ze strony Rosji. Chodzi o to, aby jak najszerzej zdywersyfikować możliwości przewozu towarów i nie polegać tylko na jednym kanale transportu.