Nowe przepisy? Nie ma tematu…

  • … ponieważ nie ma spójnego planu na edukację w szkołach.
  • W programie Porozmawiajmy o Branży zastanawialiśmy się, czy kampanie informacyjne w ogóle mają sens skoro do tej pory nie udało się opracowanie i wprowadzenie spójnego programu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego na różnych etapach kształcenia dzieci i młodzieży.

Po prostu, brakuje długofalowego, przemyślanego programu promującego postawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rafał Matuszak (e-kierowca) uważa, że w odniesieniu do przepisów , które weszły w życie 1 czerwca, przekaz publiczny jest taki, że nic się nie zmieniło, nie ma nowych pytań w bazie egzaminacyjnej, jakby temat nie istniał.

„A mamy już przecież doświadczenie. W zeszłym roku mieliśmy suwak, mieliśmy korytarz życia. Według mnie tamta kampania została w miarę dobrze zakomunikowana, przeprowadzona, zrealizowana od strony graficznej. Pojawiły się pytania na egzaminie, przez co wywołane zostało zainteresowanie tematem. Ludzie zaczęli się dopytywać. Media to podchwyciły. Instruktorzy wiedzieli od razu co mają mówić”.