Newsroom Witka Bąka 7.05.2020

Toruń, Urząd Marszałkowski: OSK mogą podstawiać na egzamin pojazdy w swoich barwach

Niedawno informowaliśmy o problemie ośrodków szkolenia z podstawianiem własnych pojazdów na egzamin w toruńskim WORD. Dyrektor ośrodka egzaminowania, na podstawie wewnętrznego regulaminu, nałożył na właścicieli ośrodków szereg wymogów dotyczących estetyki pojazdu szkoleniowego. Pojazd nie mógł posiadać żadnych reklam lub informacji o charakterze promocyjno reklamowym.
Sprawa trafiła do Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek podważył prawomocność regulaminu dyrektora. Ośrodki szkolenia mogą podstawiać pojazdy w firmowych barwach, mają jedynie spełniać ustawowe wytyczne dotyczące warunków technicznych. Nie muszą zasłaniać reklam. Nie ma obaw o to, że będą anty-reklamą dla działalności toruńskiego WORD.

Odmrażanie WORD-ów, wracają egzaminy

To już pewne, w maju odmrażamy WORD-y. Większość ośrodków egzaminacyjnych wznawia pracę w pierwszej połowie maja. Odmrażanie przebiega etapami. Nie każdy WORD wznawia od razu egzaminowanie
w pełnym zakresie kategorii. W pierwszej kolejności przeprowadzane będą egzaminy teoretyczne oraz egzaminy praktyczne na kategorie „ciężkie”
i motocykle. Stopniowo wprowadzane zostaną egzaminy na kategorię B.
Możemy spodziewać się zmian w zasadach przeprowadzania egzaminu, które będą dotyczyć dodatkowych wymogów sanitarnych. Przed egzaminem zmierzona zostanie temperatura ciała, wartość graniczna to 37 stopni. Dodatkowo wymagana będzie dezynfekcja dłoni i zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami znajdującymi się w budynku.
W przypadku egzaminu na motocykl może być wymagany własny kask ochronny.
Więcej szczegółów na stronach lokalnych ośrodków egzaminowania.

Majówka: niby spokojniej, a jednak bardziej tragicznie

Komenda Główna Policji podała wstępne statystyki zdarzeń drogowych, do których doszło podczas majówki. Wartości są niższe, jednak to wcale nie daje powodów do radości. Chociaż ruch na drogach był mniejszy i wypadków było mniej, zginęło w nich więcej osób. Mniejszy ruch przekłada się na wyższe prędkości pojazdów.
Policja informuje, że w 184 wypadkach zginęły 23 osoby, a 211 zostało rannych. Zatrzymano 1110 kierowców jadących pod wpływem alkoholu. 830 osób przekroczyło prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.
Dla przykładu ubiegły rok to 356 wypadków, w których zginęły 34 osoby,
a 425 zostało rannych, jednak majówka była dłuższa i nie było komplikacji związanych z epidemią.
Policja zwraca uwagę na to, że jeździmy znacznie szybciej w obszarze zabudowanym. Większa prędkość to o wiele groźniejsze wypadki.

Kontrowersyjny projekt ustawy
o drogach publicznych

Według założeń Ministerstwo Infrastruktury będzie miało prawo zbierać
i analizować dane dotyczące lokalizacji pojazdów i kierowców. Według założeń ma to usprawnić zarządzanie ruchem drogowym. System umożliwi gromadzenie pełniejszych danych, co z kolei przełoży się na weryfikowanie natężenia czy płynności przemieszczania się pojazdów.
Opracowywany system nadzoru już wzbudza obiekcje. W parlamencie pojawiły się głosy sprzeciwu, według których przygotowywany system to przede wszystkim skuteczny „kaganiec”.

Epidemia koronawirusa: konsekwencje na stałe

Pandemia przyniesie zmiany w różnych dziedzinach życia. Chociaż części nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to ekspert portalu socialpress przygotował wstępną analizę przekształceń w obrębie nawyków konsumenckich wywołanych przez SARS Cov-2.

Pierwszym widocznym trendem będzie ograniczenie konsumpcji. Okres społecznej kwarantanny pokazał nam, że wielu produktów nie potrzebujemy w takiej ilości, do której przywykliśmy, bądź nie potrzeba nam ich wcale. To powoduje, że jeśli firma ma pozostać w sferze zainteresowania klienta, musi o sobie przypominać. Wskazują na to badania wartości marek z okresu po kryzysie w 2008 roku. Pokazują także, że koszt odbudowy pozycji jest wyższy niż podtrzymanie aktywności.

Wiele firm wycofało się na trwale do Internetu, Okazało się, że sprzedaż wirtualna jest dochodowa. Wiele spraw można załatwić kilkoma kliknięciami, bez wychodzenia z domu. Chociaż tendencja była zauważalna od pewnego czasu, to ostatni czas ją wzmocnił i uzmysłowił firmom, że konieczna jest mocna obecność w świecie wirtualnym.

Przymusowa izolacja wpływa na zrównoważenie relacji z ludźmi z naszego otoczenia. Nie spędzając tyle czasu w pracy, wyciszamy relacje ze współpracownikami. Wpływa to jednak dodatnio na tworzenie
i odkrywanie wartości płynących z relacji z bliskimi. Dostrzegamy konieczność utrzymywania odpowiedniego balansu pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym.

Zmieni się także stosunek pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.
W większości branż pojęcie rynku pracownika odejdzie do przeszłości. Oczywiście to zależy już od specyfiki branży, gdyż wysoko wyspecjalizowany i doświadczony pracownik jest wciąż mile widziany, wszędzie tam, gdzie wymagane są konkretne kompetencje.

Wiele marek zmieniło sposoby komunikowania się z klientami. Więcej akcentów stawia się na społeczną odpowiedzialność biznesu. Badania wykazują, że w sytuacjach szczególnie trudnych, klienci dobrze odbierają działania dostosowane do nowej rzeczywistości i tonujące sytuację. Widoczna jest odpowiedź polskich firm, które przyczyniają się finansowo do walki z koronawirusem.
Zmieniły się ramy określające działania firm i zmieniają się oczekiwania konsumentów, które trzeba badać, do których trzeba się dostosować.