Newsroom Witka Bąka 30.04.2020

Fotoradary: kary za unikanie wskazania sprawcy

Ministerstwo Infrastruktury wprowadzi zmiany w systemie funkcjonowania fotoradarów. Obecny model jest nieszczelny, tylko 45% kierowców otrzymuje mandat karny za przekroczenie prędkości. Właściciele pojazdów najczęściej nie potrafią wskazać osoby, która prowadziła w momencie zarejestrowania wykroczenia przez fotoradar. Wprowadzone zmiany umożliwią nałożenie dotkliwych kar administracyjnych za unikanie wskazania winnego Właściciel pojazdu zostanie wezwany do wskazania kierowcy pojazdu, a ten będzie miał 14 dni na podanie informacji. Nałożenie kary nie będzie skutkowało doliczeniem punktów karnych ani oddaniem sprawy do sądu.

Nie stracisz prawa jazdy za nadmierną prędkość poza obszarem zabudowanym..? Ministerstwa krytycznie o projekcie.

Zmiana przepisów ruchu drogowego, która ma wejście w życie 1 lipca tego roku,, budzi wątpliwości Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Cyfryzacji.Chodzi o zapis dotyczący odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości dopuszczalnej o 50 km/ godz. poza obszarem zabudowanym. Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę, na to, że
w przypadku obszaru zabudowanego chodzi o przekroczenie prędkości, aż
o 100%. Poza obszarem, np. na autostradzie będzie to przekroczenie procentowo znacznie mniejsze, a zatem kara powinna być stosownie mniej dotkliwa. Resort cyfryzacji sugeruje nakładanie winy w zależności od rodzaju drogi i sygnalizuje, że należy wykluczyć drogi ekspresowe
i autostrady. Zwraca także uwagę na wadliwe oznakowanie dróg
o podwyższonej prędkości dopuszczalnej.

Niemcy: uwaga na prędkość!

Zmiany w niemieckim prawie drogowym, które umożliwią zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 21 km/h w obszarze zabudowanym będą kłopotliwe nie tylko dla Niemców. Zapis ten będzie dotyczył także polskich kierowców ze względu na ratyfikowanie przez nasz kraj konwencji wiedeńskiej. Odebrany dokument będzie przesłany do urzędu, który go wydał lub do siedziby PWPW. Ponadto, odzyskanie
w Polsce dokumentu, będzie wymagało udania się do urzędu, który dokument wydał. Specjaliści wskazują, że sankcja dotyczyć będzie tylko tego kraju ,w którym wycofano uprawnienia. W Polsce kierowca, któremu zabrano prawo do jazdy za granicą, może dalej jeździć. Zmiany wchodzą
w życie z dniem 28 kwietnia.

WORD Białystok, znowu pozytywnie

Na profilach mediów społecznościowych redagowanych przez białostocki WORD pojawiła się informacja, że do egzaminu poprawkowego będzie można przystąpić tego samego dnia. Umieszczono także instrukcję zachowania przed i podczas egzaminu. Chodzi o zachowania sanitarne, których należy przestrzegać w trakcie egzaminu. Sprawdzamy swój stan zdrowia przed egzaminem, zabieramy ze sobą maseczkę ochronną
i rękawiczki. Egzaminator poprosi o dezynfekcję dłoni oraz podpisanie oświadczenia i wypełnienie odpowiedniej ankiety.

Ministerstwo Zdrowia: OSK mogą szkolić w czasie pandemii

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z wprowadzonym prawem wyjątkowym, podmioty działające w branży szkoleń kierowców mogą działać bez przeszkód. Do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem o legalność prowadzenia działalności w czasie epidemii zwrócił się właściciel OSK Akropol z Krzyża Wielkopolskiego. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia nie pozostawia wątpliwości. Rozporządzenie ograniczające działanie podmiotów gospodarczych, nie wyszczególnia ośrodków szkolenia kierowców, a zatem mogą one legalnie prowadzić swoją działalność. Oczywiście należy przestrzegać pozostałych wskazań prawnych oraz sanitarnych.