Newsroom Witka Bąka 21.05.2020

Praca WORD po przerwie

Poseł PiS Jerzy Bielecki wnosił o likwidację limitów w WORDach, powołując się na ciężką sytuację ośrodków egzaminowania, wynikającą z przestoju wywołanego lockdownem. Uelastycznienie pracy egzaminatorów pozwoli na przeprowadzenie większej ilości egzaminów. Kolejnym argumentem jest możliwy zator, przewidywany tuż po odmrożeniu działalności ośrodków. Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że wolumen egzaminowanych nie zwiększy się. Tak więc limity pozostaną.

Prawo jazdy w szkołach

Uczniowie szkół będą mogli realizować zajęcia praktyczne, których nie można zrealizować zdalnie. Chodzi m.in. o zajęcia praktyczne dla poszczególnych kategorii prawa jazdy, które znajdują się w podstawie programowej dla danego kierunku kształcenia. Jednak, jak wskazuje rząd, uczeń będzie musiał wyrazić zgodę, a w przypadku osób niepełnoletnich, taką zgodę będą musieli wyrazić opiekunowie prawni. Ponad to, w trakcie przeprowadzania zajęć praktycznych na prawo jazdy w szkołach, będą obowiązywały normy sanitarne.

Kara za brak OC

Wzrosła przewidywana kara za brak posiadania OC. W tym roku wynosi ona 5200 złotych. To wzrost o 700 złotych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rzecznik UFG podkreśla, że dla spóźnialskich jest nadzieja, karę można zmniejszyć. Jeśli opłacimy OC do 3 dni po terminie to kara wyniesie jedynie 30 % podstawy. 4-14 dni to 50 % grzywny. Powyżej pełna stawka.Od nałożonej kary można się odwołać – wszystkie przypadki, z uwagi na pandemie, będą rozpatrywane indywidualnie.

Polacy zainteresowani pojazdami elektrycznymi

MotoRp donosi, że według badań InsightOut Lab ponad połowa ankietowanych Polaków chciałaby mieć pojazd elektryczny! W opozycji do takiej deklaracji znajduje się 23 procent badanych.
W tym samym badaniu, aż 28 procent ankietowanych zadeklarowało zakup pojazdu elektrycznego w przeciągu najbliższych trzech lat.
48 procent opowiada się za ładowaniem pojazdu w garażu, ale aż 75 procent twierdzi, że nie mogą tego zrobić przy użyciu zwykłego gniazdka. 83 procent nie wie jak zainstalować przydomową stację ładowania pojazdów elektrycznych.76 procent uważa, że pojazdy elektryczne mają niewielki zasięg podróżowania. Respondenci najczęściej zaznaczali dwa warianty pomiędzy 150-200km i 50-100 km. Takie zasięgi według Polaków spełniają kryteria dla codziennej przydatności pojazdu.

Przyjazne miasta w Polsce

W rankingu przyjazności polskich miast 2020 publikowanego przez Oponeo.pl, stworzonego we współpracy z serwisem Yanosik, pierwsze miejsce zdobył Lublin.
Analitycy brali pod uwagę takie czynniki parkowanie, liczba kolizji, ceny paliw, prędkość jazdy, koszt zmiany opon, cena ubezpieczenia OC, ekojazda, carsharing.
Wydzielone dwie główne kategorie miast do 300 tys. Mieszkańców i powyżej 300 tyś mieszkańców. W zestawieniu, gdzie ilość mieszkańców przekracza 300 tyś pierwsze miejsce zdobył Lublin. Do 300 tys. Były to Gliwice Radom(do 300 tys) i Wrocław(powyżej 300 ty)ś zajęły pierwsze miejsca w kategorii najmniejszej wypadkowości. W Gdańsku, Lublinie( powyżej 300) i Katowicach(do 300) przemieszczamy się najszybciej w centrum.Najszybciej w granicach miasta poruszamy się w Szczecinie(popw.300) i Częstochowie(doo 300).

Niemcy – Co z przekraczaniem prędkości?

Federalny minister transportu Andreas Scheuer chce zniesienia prawa, które pozwala karać kierowców, którzy przekroczyli prędkość o 21 km/h. Jego zdaniem kara jest niewspółmierna do wykroczenia. Nie daje podstaw do cofania prawa jazdy na miesiąc. Jak zauważa, obywatele obawiają się o swoje prawa jazdy oraz o pracę. W ministerstwie rozpoczęto już prace nad zmianami. Przeciwko zmianie nowego prawa jest ugrupowanie Zielonych, którzy będą blokowali wycofanie zmian w landach. Mają solidną przewagę w Radzie Federalnej – 45 głosów z 69.