Newsroom Witka Bąka 16. 04. 2020

Zdecydowany spadek w europejskim transporcie drogowym

Z danych przedstawionych przez firmę Webfleet Solutions wynika, że ruch pojazdów użytkowych w Europie spadł o 30%. Firma, która dostarcza oprogramowanie do zarządzania flotą transportu drogowego, przeanalizowała dane z miliona ciężarówek swoich klientów w okresie siedmiu ostatnich tygodni. Wykres przedstawiające natężenie transportu wskazały na negatywny trend, który utrzymuje się niemal w każdym kraju. Ograniczenie transportu kołowego jest skorelowane z wprowadzeniem środków zaradczych w walce z wirusem COVID-19. Zamykanie granic, społeczna kwarantanna i inne obostrzenia, mają negatywny wpływ na każdą dziedzinę życia.

Odmrażanie gospodarki

Minister zdrowia, Łukasz Szumowski zapowiedział powolne odmrażanie gospodarki.Proces rozpoczął się 19 kwietnia. Dotychczasowe ograniczenia w przestrzeni życia społecznego, choć niosą ze sobą duże koszty gospodarcze,- spowodowały ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Minister zauważa jednak, że przedłużanie lockdownu, może odbić się negatywnie na jakości usług medycznych. Medycyna potrzebuje stabilnego budżetu i finansowania.

Wielkanoc – bilans interwencji

Policja podaje, że podczas minionych Świąt Wielkanocnych doszło do 20 tysięcy interwencji. Chociaż wielu z nas wzięło sobie do serca apel rządzących, jednak znalazła się duża grupa osób, które nie zastosowały się do zaleceń i próśb. W Wielką Niedzielę nałożono 1300 mandatów, a w rażących przypadkach kierowano sprawy do sądu – takich wniosków sporządzono 600. Wstępne wyniki kontroli pokazały, że co dziesiąty podróżujący, wyruszał bez uzasadnionej konieczności.

Toyota wspiera szpitale

Fabryka Toyoty będzie wspierać szpitale w Wałbrzychu i Oławie. Firma, poza wsparciem finansowym, przekazała 2000 masek ochronnych i 100 l płynu dezynfekującego szpitalowi ginekologiczno-położniczemu w Wałbrzychu oraz szpitalowi w Oławie. Ponadto, fabryka włączyła się w akcję wykorzystywania drukarek 3-D do produkcji przyłbic ochronnych dla personelu medycznego oraz wytwarza nakładki ochronne na klamki, dzięki, którym drzwi można otwierać łokciem.

Ministerstwo Infrastruktury: prace nad nowymi przepisami

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelą przepisów regulujących zakres dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów, którymi można przemieszczać się posiadając kategorię B prawa jazdy. To pojazdy dostawcze, które z uwagi na wykorzystywanie alternatywnych metod napędu (np. elektryczny, zasilany gazem CNG lub wodorem) mają zwiększoną masę własną. Wymuszone konstrukcyjnie ograniczenia wpływają na ładowność. Projekt zakłada, że osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B będzie mogła kierować: „pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym”.

Zmiany mają wejść w życie 23 maja 2021.

W pojazdach prywatnych nie musimy zakrywać nosa i ust!

Od czwartku 16 kwietnia obowiązuje nowe obostrzenie, które wymusza zakrywanie nosa i ust podczas przebywania w miejscach publicznych. Minister zdrowia podał, że w samochodzie osobowym nie ma takiego obowiązku. Pojazdem prywatnym przemieszczają się osoby z najbliższego grona i z uwagi na to, nie trzeba stosować maseczek ochronnych. Najczęściej jesteśmy w nim sami, bądź z domownikami.

W przypadku korzystanie z transportu zbiorowego, ten zapis będzie obowiązywał. Nasuwa się pytanie jak klasyfikowana będzie „elka”?

http://