Najczęściej wypadki powodują osoby będące pod wpływem narkotyków. Łatwość dostępu do tych środków, a także spadające ceny spowodowały, że sięga po nie coraz większa liczba osób.

Nie dziwią nas informacje o kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu. Szczególnie dużo pojawia się ich w czasie długich weekendów. Wówczas media, chcąc zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na drogach w czasie zwiększonego nasilenia ruchu, na bieżąco informują o liczbie wypadków, ich ofiarach, a także o zatrzymanych nietrzeźwych kierujących pojazdami. Okresy świąt, a także przedłużonych weekendów sprzyjają spotkaniom rodzinnym i towarzyskim, podczas których dyskusje trwają przy suto zastawionych stołach lub rozpalonych grillach. Wszystko kiedyś się kończy, więc nadchodzi taki moment, kiedy trzeba wsiąść do samochodu i wrócić do domu. Po spożyciu alkoholu powinno się zachować 24 godzinną abstynencję. Niestety, liczby zatrzymanych kierowców w stanie nietrzeźwości, będących pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu jest przerażająco wysoka i wskazuje, że po kilku godzinach biesiadnicy uważają, że są gotowi do kierowania pojazdem.


W roku 2011 zatrzymano łącznie 183.448 takich kierujących, a w roku ubiegłym liczba ta była mniejsza i wyniosła 171.020 kierowców. Statystyka ta obejmuje zarówno kierujących pojazdami mechanicznymi, jak i niemechanicznymi.


Świadomość kierującego może zostać zaburzona nie tylko po spożyciu alkoholu. Coraz częściej służby kontrolne zatrzymują osoby, które wsiadają za kierownicę będąc pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Zjawisko to niestety staje się coraz bardziej powszechne i sądzić można, że w niedługim czasie liczba osób kierujących pojazdami pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu będzie porównywalna do liczby osób prowadzących po alkoholu. W roku 2011 na drogach naszego kraju osoby będące pod wpływem takich środków (narkotykach) spowodowały wypadki, w których śmierć poniosło dwanaście osób, ale w 2012 roku liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach spowodowanych przez takie osoby wzrosła do szesnastu.


Najczęściej wypadki powodują osoby będące pod wpływem narkotyków w wieku 18 - 24 lat. Łatwość dostępu do tych środków, a także spadające ceny spowodowały, że sięga po nie coraz większa liczba osób. Niestety, coraz częściej na imprezach pojawiają się narkotyki. Młodzież nie potrafi się już bawić bez wszelkiego rodzaju wspomagaczy. Minister zdrowia ujął środki działające podobnie do alkoholu w pięć podstawowych grup, do których należą:


? opiaty


? amfetamina i jej analogi


? kokaina


? tetrahydrokannabinole


? benzodiazepiny.


Każda z tych grup skupia wiele środków różniących się działaniem oraz skutkami ubocznymi. Wszystkie narkotyki, z dopalaczami łącznie, zakłócają pracę zmysłów i wpływają na zdolność bezpiecznego kierowania pojazdem nawet najbardziej doświadczonych kierowców. Prowadzenie samochodu po ich zażyciu wiąże się z podobnym ryzykiem wypadku.


Środki działające podobnie do alkoholu, zażyte przez kierowcę, powodują:


? zniekształcenia percepcji


? zniekształcenie percepcji słuchowej (zaburzenia ostrości słyszenia, lokalizacji kierunku, z którego napływa dźwięk, a także przypadki złudzenia i halucynacje słuchowe)


? zaburzenia koncentracji, uwagi, koordynacji psychoruchowej, co zdecydowanie przekłada się na opóźnienie czasu reakcji


? zaburzenia procesów myślowych powodujące niemożność oceny gwałtownie zmieniających się sytuacji w ruchu drogowym i dostosowania właściwych zachowań


? zatracenie pewności siebie z ograniczoną zdolnością do prawidłowej oceny ryzyka na drodze


? senność i zmęczenie


? silny lęk połączony z urojeniami, zaburzenia świadomości, miotania się, konwulsje, wysokie ciśnienie krwi, przyspieszony oddech, możliwość wystąpienia krwawienia śródczaszkowego i porażenia ośrodka oddechowego


? drażliwość, skłonność do reakcji impulsywnych i agresywnych


? bardzo groźne zaburzenia psychotyczne omamowo-urojeniowe ? pojawiając się podczas prowadzenia pojazdu, stwarzają natychmiast sytuację zagrożenia życia


? formikacje, czyli wrażenie obecności insektów na skórze.


Najbardziej przypadkowymi osobami skazanymi za kierowanie pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu stają się osoby ujawniane pod wpływem benzodiazepin, do których należą środki psychotropowe i farmakologiczne. Benzodiazepiny dostępne są w aptece, więc śmiało można stwierdzić, że po alkoholu są to najłatwiej dostępne środki. W tej grupie najczęściej stosowane są leki w postaci: diazepamu, alprazolamu, klobazamu, nitrazepamu, klonazepamu.


Odpowiedzialność karna jest identyczna jak za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Warto więc przed przyjęciem leku sprawdzić w ulotce, czy nie ma przeciwwskazań do kierowania samochodem.


Marek Rupental


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0