Najnowszy projekt rozporządzenia ws. szkolenia kierowców zawodowych

W dniu 25.02.2022 na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ws. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych w dniu 29.10.2021. Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się m.in. do strony społecznej z prośbą o przedstawienie stanowiska do projektu rozporządzenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisma i przesłanie tego stanowiska w postaci elektronicznej. W konsultacjach udział wzięło (przesłało uwagi) 47 podmiotów (Wojewodowie, organizacje branżowe,osoby prywatne). W dniu 07.02.2022 opublikowany został raport z konsultacji wraz ze szczegółowym zestawieniem podmiotów, które przedstawiły stanowisko lub opinię, omówieniem stanowiska lub opinii, oraz odniesieniem się do niego przez organ wnioskujący. W przedstawionym raporcie czytamy, że „merytorycznie uzasadnione uwagi zostały uwzględnione”….
W piśmie, które RCL w dniu 24.02.2022 skierowało do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury czytamy m.in., że „…projekt rozporządzenia, w wersji przesłanej drogą elektroniczną w dniu 23 lutego br., został zaakceptowany przez Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury, Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że odstępuje od rozpatrzenia projektu przez komisję prawniczą.”
W porównaniu do wersji z dnia 07.02.2022 obecny projekt rozporządzenia zawiera kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest rezygnacja z zapisu, który uniemożliwiał przeprowadzenie szkolenia okresowego w ciągu 5 następujących po sobie dniach (wykreślono Punkt 4 z § 13). Okazuje się, że ustawodawca wziął jednak pod uwagę uwagi zgłoszone do tego punktu przez organizacje branżowe.

Więcej informacji na temat najnowszego projektu wkrótce.