Nagrody rozdane

Diecezja zamojsko-lubaczowska, krakowski oddział Telewizji Polskiej, Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusach, Carefleet SA, Karolina Chemicz oraz Lidia Gajdas – to lista zwycięzców kolejnej edycji konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego celem jest wyróżnienie osób, instytucji, organizacji, mediów i firm szczególnie zasłużonych dla poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce.

Uroczysty finał konkursu, organizowanego po raz piąty przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, odbył się pod koniec listopada.

? Edukacja w zakresie bezpiecznej jazdy samochodem i kształtowanie dobrych nawyków na drodze wśród Polaków ma kluczowe znaczenie dla poprawy naszego bezpieczeństwa. Chodzi o to, by zaszczepić zawczasu pozytywne wzorce zachowań związane z poruszaniem się po drodze: i jako pieszy, i jako pasażer, i jako kierowca – mówiła podczas uroczystości Agata Foks, sekretarz KRBRD.

Programy, audycja i bezpieczne pielgrzymki

Nagrody w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyznano w pięciu kategoriach. Zwycięzców wybrała kapituła, w której zasiadło kilkanaście osób, m.in. dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak oraz prezes Automobilklubu Polskiego Romuald Chałas. Kogo zdecydowali się wyróżnić?

Nagrodę w kategorii organizacja pozarządowa roku otrzymała diecezja zamojsko-lubaczowska. Kapitułę ujęło szczególne zaangażowanie księży w propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. A w szczególe? Chodzi o popularyzowanie BRD poprzez emitowanie cyklu audycji w Radiu Katolickim Zamość i systematyczne szkolenie osób kierujących ruchem drogowym dla zabezpieczenia pielgrzymek.

Kolejnym zwycięzcą okazała się Telewizja Polska SA w Krakowie. Otrzymała nagrodę w kategorii media roku za wieloletnią realizację programów telewizyjnych: „Jedź bezpiecznie” i „Jak uniknąć mandatu”, powstających we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie. Co ważne, oba programy zdobywają wysokie oceny widzów i krytyków w całej Polsce. Ich celem jest promocja bezpiecznych zachowań na drodze zarówno wśród najmłodszych dzieci, jak i młodzieży i dorosłych użytkowników dróg.

Imprezy z odblaskami

Z kolei w kategorii instytucja publiczna roku nagrodzona została Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusach. Statuetkę finalisty przyznano za szczególne aktywne propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie tej szkoły odnoszą w konkursach i programach, których tematyka dotyczy bezpieczeństwa drogowego, ponadprzeciętne wyniki i sukcesy.

Podczas finału konkursu uhonorowano także Carefleet SA. Nagroda w kategorii firma roku została jej przyznana za realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej Odblaskowi.pl. Jej celem jest propagowanie noszenia elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność pieszego i rowerzysty. Osią kampanii są wydarzenia w centrach handlowych, prowadzone w całej Polsce. Rozdawane są wówczas bezpłatne opaski odblaskowe, a przeszkoleni animatorzy prowadzą z najmłodszymi zajęcia w formie gier i zabaw edukacyjnych.

Pożegnanie pirata drogowego

W kategorii osoba roku najlepsze okazały się Karolina Chemicz i Lidia Gajdas, zwane również odblaskowymi radnymi. Otrzymały nagrodę za wszechstronne i konsekwentne promowanie odblasków jako elementów niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Karolina Chemicz i Lidia Gajdas zorganizowały m.in. akcję „A widzisz ? bądź widoczny, bądź bezpieczny” oraz „Ostatnie pożegnanie pirata drogowego”.

Jakub Ziębka

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) jest inicjatywą non-profit, działającą na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, której członkami są przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji rządowej. Partnerstwo powstało z inicjatywy i jest afiliowane przy Global Road Safety Partnership w Genewie, międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zrzeszającej biznes, organizacje pozarządowe i rząd. GRSP działa na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji.

Dodaj komentarz