NA POMOC! Nauczycielom wychowania komunikacyjnego

Wsparcie jest niezbędne, bo wychowanie komunikacyjne trafi do szkół już we wrześniu, a realizować je będą nauczyciele… techniki oraz interdyscyplinarnie innych przedmiotów. Pojawiają się inicjatywy przedstawicieli środowiska BRD zmierzające do zapewnienia nauczycielom odpowiedniej wiedzy!

Jako pierwsza, 29 marca, została zorganizowana konferencja w ramach Akademii Zarządzania w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W programie konferencji skupiono się na zaprezentowaniu treści zagadnień wychowania komunikacyjnego do zrealizowania podczas lekcji przedmiotu technika. Dyrektorom szkół oraz nauczycielom przekazano informacje na temat najważniejszych zmian oraz omówiono najważniejsze zagadnienia BRD mające wpływ bezpośrednio na przygotowanie uczniów do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Współorganizatorem był Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego i Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Marszałek Województwa Małopolskiego i Małopolska Kurator Oświaty objęli konferencję honorowym patronatem.